Politie

Politiezones merken steeds meer het belang van informatisering. Elke zone wil alle documenten goed archiveren, men spreekt hier immers over gerechtelijke documenten die verplicht zijn om gedurende enkele jaren bijgehouden te worden. Wij hebben een oplossing speciaal ontwikkeld voor politiezones om PV’s te digitaliseren, inkomende post te archiveren en het opzoeken van gerelateerde documenten.

_______________________________________

Alle politiezones zitten met de dezelfde uitdaging van het beheer en archiveren van gerechtelijke documenten. We kunnen twee type documenten onderscheiden: gerechtelijke documenten en niet-gerechtelijke documenten.
 

De grootste uitdaging op vandaag is echter dat de politiezones met twee verschillende netwerken werken, een optimale integratie met beide is noodzakelijk. Enerzijds is er het streng beveiligde ISLP-netwerk en anderzijds is er een eigen netwerk (administratief netwerk).
Op vandaag wordt er een PV-nummer toegekend in ISLP. Er zijn echter bijlages die referentie hebben tot ISLP maar daar niet opgeslagen kunnen worden. Zo denken we bijvoorbeeld aan foto’s, kopie identiteitskaart, kopie van een afschrift, doktersattest,...
De vraag die dus vanuit de politiezones gesteld wordt is om op een eenvoudige manier documenten te scannen samen met het beheer van alle gerechtelijke documenten/PV’s (met bijlages) op een vlotte manier.

Hierop hebben wij een oplossing uitgewerkt die het mogelijk maakt een link te leggen ZONDER manuele tussenkomst met ISLP. Uiteraard blijft het behoud van security een belangrijk gegeven. Op deze manier kunnen politiezones al hun documenten inscannen (of archiveren rechtstreeks vanuit MS Office) en koppelen met ISLP waar nodig.


Voordelen:

  • alle documenten in een digitaal legaal archief
  • gemakkelijk terugvinden van documenten
  • connecttie met ISLP netwerk
  • ROI: snellere afhandeling van administratie