Overheid

Publieke sector

Vanuit specifieke ervaring hebben we onze oplossingen aangepast aan overheidsdiensten zoals steden, gemeentes, OCMW’s en andere publieke organisaties. Daarvoor hebben we rekening gehouden met hun specifieke uitdagingen: lagere administratieve kosten, verhoogde beveiliging en controle van informatie en een automatische postregistratie.

Lokale, provinciale en federale overheden werken vandaag nog steeds veel met papieren documenten, hoewel ze ook meer en meer meegesleept worden door de digitalisatie. ADM Solutions besloot daarom specifieke oplossingen te ontwikkelen om de bestaande papieren documentenstroom op te vangen en geleidelijk aan meer en meer digitaal te evolueren.

Waarvoor dienen onze oplossingen voor de overheid? Om de toegang tot documenten te beheren, informatiebescherming te verbeteren en digitale workflows op te zetten. Daardoor kunnen overheden efficiënter werken, geld besparen en worden documenten tegelijkertijd beter beveiligd.

Daarnaast hebben we ook een specifieke oplossing ontwikkeld voor automatische postverwerking, want overheidsdiensten ontvangen steeds meer documenten per brief, fax en e-mail. Deze moeten geïdentificeerd en vervolgens geclassificeerd en geregistreerd worden. Onze scanner bekijkt welk type document het is, welke gegevens eruit gehaald moeten worden en bij wie het document vervolgens terecht moet komen. Ondertussen worden de documenten ook gearchiveerd en bewaard.

Contacteer ons vrijblijvend om uw project te bespreken.