Financiële sector

Elk accountancy kantoor zit met dezelfde uitdagingen, enerzijds wil men het verwerken van facturen automatiseren om de efficiëntie te verhogen en anderzijds wil men alle type documenten archiveren op een legale manier om tijd te besparen. En men wil uiteraard ook 24/24 documenten kunnen delen met de cliënt.

Daarnaast willen accountancy kantoren zich onderscheiden op de markt door een extra service aan te bieden naar de klanten. De accountancy kantoren denken na over het concept:’ 24u op 24 kantoor’. Maw. klanten de mogelijkheid te geven om zijn of haar documenten ten allen tijde te kunnen raadplegen. Concreet kan deze toepassing verwezenlijkt worden door onze portaal functie of zelfs apps die via de mobiele platforms downloadbaar zijn.

Bovendien merken we dat digitale facturen door de eindklant in vele gevallen nog afgedrukt worden en in de map meegegeven worden, hoe absurd dit ook mag klinken. Wij bij ADM Solutions hebben een specifieke toepassing ontwikkeld (zie ‘upload engine’) in ons document management oplossing die het mogelijk maakt om documenten van eender waar up te loaden. Hierdoor kunnen deze documenten meteen behandeld worden door één van de dossierbeheerders. Dit heeft zowel voordelen voor het bedrijf maar ook voor de eindklant zelf. De klant dient echter niet meer ter plaatste te komen om zijn documenten te overhandigen voor verwerking.

______________________________________________________________

De financiële sector heeft grote vooruitgang geboekt in het gebruik van technologie om te evolueren naar het punt waar het nu is. Het moet echter nog verder gaan. Technologie zal blijven evolueren en de financiële sector moet alles in het werk stellen om bij te blijven. Een belangrijke factor hierbij is de transformatie van workflows gebaseerd op papier naar digitale workflows.

Boekhoudkantoren, Accountancykantoren, Banken, Verzekeringsbedrijven,... delen dezelfde uitdagingen waar technologie kan helpen:

 • concurrentie en kwalitatieve dienstverlening
 • naleving van overheidsvoorschriften
 • Tijdsbesparing

Dit heeft geleid tot een sterke concurrentie en krijgen medewerkers, klanten en leveranciers de mogelijkheid om op een snelle en efficiënte manier hun documenten te raadplegen.

Daarnaast hebben heel wat dergelijke bedrijven de uitdaging dat elk document (zoals een factuur) overgetypt moet worden. Dit zijn toepassingen die geautomatiseerd kunnen worden, hierdoor kunnen de medewerkers van dergelijke bedrijven zich volledig focussen op efficiënt werk.

Belangrijkste zakelijke uitdagingen

 • Controle over de toegang tot informatie
 • Documenten 24/24 beschikbaar stellen
 • Legale archivering
 • Overtypwerk van documenten reduceren
 • Koppelingen naar boekhoudpakketten en andere software

Voordelen

 • Verhoging van informatiebeveiliging
 • Altijd beschikbaar
 • Snellere afhandeling van verzoeken om informatie
 • Mogelijkheid workflows in digitale vorm door te voeren
 • Efficiënter werken door bedrijfsprocessen te automatiseren
 • En vooral... Klaar voor de toekomst!

Media