Capture to Knowledge

We transform Information into Knowledge

Wij voorzien in geintegreerde oplossingen om uw scans te transformeren naar kennis.

Er zijn 4 modules in ons kennis gebasseerde framework:

 • Scannen - Digitaliseer

  Wanneer men een papieren document ontvangt moet dit gedigitaliseerd worden door gebruik te maken van een scanner of MFP die het document inscant.
   Als we al digitale bestanden hebben, moeten deze uiteraard niet meer ingescand worden, deze kunnen meteen gecapteerd worden door onze software voor verdere verwerking.
 • OCR & IDR

  OCR (Optical Character Recognition) converteert de scan/foto naar een tekstueel document waardoor het document volledig doorzoekbaar wordt.
  IDR (Intelligent Data Recognition): zoekt intelligent (free form) naar verschillende velden op een document. Er gebeurt een automatische extractie van relevante meta-data uit het document (factuur, formulieren,...)

  Tevens hebben we een unieke oplossing die een compressie toepast op een document waardoor het document tot 50x kleiner wordt dan het origineel, maar mét behoud van beeldkwaliteit. Het document blijft een pdf en dus geen zipfile.

 • Digitaal archief

  De digitale documenten worden samen met hun meta-data gearchiveerd. Er kan een automatische classificatie gebeuren op basis van meta-data en kennis gebasseerde technieken.
  Alle type documenten ( Word, Excel, Fiches, aktes, facturen, etc.) kunnen gearchiveerd worden in onze digitaal archief oplossing.
  Ook worden de volgende functionaliteiten voorzien; check-in, check-out, versiebeheer,...
  Ons digitaal archief oplossing is zodanig gebouwd dat men alle handelingen die men op papier kan doen ook digitaal kan uitoefenen. Dat wil zeggen ook eventuele goedkeuringsflows op bepaalde documenten.

 • Documenten zoeken

  Wij voorzien geavanceerde zoekmogelijkheden waardoor documenten snel en gemakkelijk teruggevonden kunnen worden. Alle documenten zijn opvraagbaar op basis van naam, hun inhoud en/of meta-data. Met ‘click-and-view’ zijn documenten opvraagbaar rechtstreeks vanuit eender welke software (bv. ERP, CRM, Boekhoudpakket,...). Wij zorgen ervoor dat documenten gevonden kunnen worden op de manier die u wil.